[![](https://i1.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/40257886_598017323928556_7422301089237565440_n.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)](https://i1.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/40257886_598017323928556_7422301089237565440_n.jpg?ssl=1)人體的70%代謝物推手都是靠黃金先生,形狀跟顏色不只反映出你的健康狀況 對減重的人來說飲食均衡加上(有進就要有出)才會加速代謝喔
該怎麼每天見到黃金先生 ![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/2714.png?resize=16%2C16&ssl=1)✔️養成定時排便習慣,最好在早餐前或空腹喝水後 ![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/2714.png?resize=16%2C16&ssl=1)✔️纖維![](https://i1.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/1f952.png?resize=16%2C16&ssl=1)🥒要吃夠,可對照衛福部所發佈的蔬果579 ![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/1f4cc.png?resize=16%2C16&ssl=1)📌小插曲,芹菜、韭菜及一些菜梗咬起來有感覺的非纖維哦~那只是維管束而已,別吃得太開心了![](https://i2.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/1f923.png?resize=16%2C16&ssl=1)🤣 ![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/2714.png?resize=16%2C16&ssl=1)✔️有纖維當然要搭配足夠的水才能推動便便往外排 ![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/2714.png?resize=16%2C16&ssl=1)✔️這還不夠,就可再透過好油![](https://i0.wp.com/www.weiwei.ninja/wp-content/uploads/2018/08/1f965.png?resize=16%2C16&ssl=1)🥥協助潤腸讓便便咕溜出去